tijelo je zemlje kao tijelo čovjeka

Zemljina se energija oblikuje jadnako kao i ona na ljudskom tijelu. Sjeverna zvijezda – zvijezda visokog naboja koja zrači iznad sjevernog pola - korenspodira s dijelom aure čovjeka iznad njegove glave. Iz Zemljine jezgre energija zrači prema van na isti način kao što zrači na van iz čakra čovjekova tijela, koje oblikuje meridijane.

Mreža meridijana teče neposredno ispod kože. Svaki se meridijan neprekidno grana na bezbojne sićušne grančice, „grane“ meridijana. Svaka završava u stanici, stoga je svaka tjelesna stanica opskrbljena nevidljivojm životnom energijom na isti način kao što materijalni sastojci stižu krvotokom. Svaki je i najmanji dio tijela  mrežom meridijana povezan sa svim drugima. Ono što se događa u jednom dijelu tijela, utječe na sve ostale dijelove kao i na cjelinu.

Zemljini meridijani nevidljive su energetske linije koje čine nešto poput rešetke kojom teku sile po površini planeta. Ljudi davnine pratili su ove nevidljive puteve i često pročišćavali tlo iznad njih. Te staze koje su ljudi radili, zovu se ley linije (od saksonske riječi za livadu ili očišćenu golu zemlju) a odgovaraju energijaskim strujama što se granaju meridijanima tijela. Ley linije često povezuju megalitske postave kao što su Stonehendge a pronađene su na čitavom području britanskih otoka, Europe i Anda.

Ti se nevidljivi tokovi kontinuirano dijele i rastaču povezujući sve Zemljine geološke strukture u nevidljivu mrežu. Svaka stijena, rijeka, planina i dolina dio je nenergetske mreže planeta. Energija Zemlje nadalje se prenosi biljkama i životinjama. Zemljine snage isprepleću se s energijama neba i stvaraju i oživljuju sav život na planetu. Okoliš je jedinstveni sistem, organska cjelina povezana nevidljivim tokovima energije. Ništa ne postoji u izolaciji.
 
sretni vrtovi uz naš dom

Kao pejsažna arhitektica, oduvijek sam tražila objašnjenje o energijama koje pokreću život iza pojavnih oblika. Poznavanjem geomantije otvara se čitav novi svijet finotvarnih energija koje podržavaju svekoliki život. Nestaje tabu mističnosti, a otkrivaju se nevidljiva bića prirode kojima možemo pomoći tek ako ih upoznamo i naučimo povezivati se i komunicirati s nima.

Razviti tu osjetljivost znači biti u mogućnosti mijenjati sebe. Sada, kad projektiram vrtove i parkove, oblikovanje nastaje nakon „istraživanja“ in situ. Znam da više više nije dovoljno samo oko umjetnika, već suradnja s praiskonskim svijetom koji se otkriva.

U našem društvu, kao i u cjelokuopnoj civilizaciji čovjeka sve je više ljudi koji se bude i počinju osvještavati da smo dubok i nerazdvojan dio životnog prostora i prirode Zemlje, koji se oblikuje kroz interakciju s čovjekom. Pomoću geomantije možemo stvarati životni prostor koji omogućava zdravo stanovanje, prirodnu vitalnost i pravilan odziv imunološkog sustava, emocionalno zadovoljstvo i i kreativan duhovni razvoj.

Zašto sretni vrtovi? To je sklad biljnih vrsta i prisutnih energija. Odabir biljnih vrsta slijedi nakon istraživanja kvalitete izvora energije. Tada se odlučuje da li bilje djeluje soliterno ili se povezuju u odgovarajuće skupine koje su kreativno oblikovne kroz umjetnički pristup.

 
što nudimo u projektiranju i izvedbi
  • planiranje se sastoji od ispitivanja potenijala situacije (putem geomantijskog umijeća) i odrađivanja vitalnih točaka na terenu
  • zatim, usklađivanje namjene i funkcije prostora u odnosu na vitalne točke
  • prikaz oblikovanja i namjene površina izražene tlocrtom (te prema konfiguraciji terena) i presjecima ili aksonometrijom (3D)
  • odabir biljnog materijala i ostalih vrtno-građevinskih elemenata
  • troškovnik radova i materijala
  • nadzor nad izvođenjem
 
  l
  Solarni plexus Europe, Jarun, Zagreb
   
  l
 
Kozmogram unutar vrta
   
  l
 
Projekt Litopunkture iznad Lovrana
   
  l
 
Megalit sa kozmogramima ispred muzeja suvremenih umjetnosti u Zagrebu
   
  l
  Primjena vodenog elementa u projektu vrta
 
  Leos Gea d.o.o | Milna | Brač | Hrvatska | info@leosgea.com